نظر اهالی رسانه درباره برترین های لیگ ۹۲

نظر اهالی رسانه درباره برترین های لیگ ۹۲

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران، امروز  نظر سردبیران خبرگزاری های تخصصی و خبرنگاران سایت های غیر تخصصی را درباره برترین های لیگ می توانید مشاهده کنید: ۳۱- سید حامد اردهالی(  دبیرفوتسال روزنامه خبرورزشی و عضوشورای سردبیری پایگاه خبری فوتسال ایران ): تیم برتر فنی:حفاری خوزستان میزبان برتر: راه ساری داور برتر:محمودنصیرلو  بازیکن پدیده:محمدرضا سنگ