تمرین شاداب ملی پوشان بعد از تعطیلی دو روزه

تمرین شاداب ملی پوشان بعد از تعطیلی دو روزه

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران، ملی‌پوشان فوتسال ایران بعد از دو روز تعطیلی از امروز دوباره وارد اردو شدند و تمرین آنها از ساعت ۱۶ در سالن آکادمی فوتسال با حضور ۱۸ بازیکن آغاز شد.   از بین بازیکنان تنها قدرت بهادری به دلیل مصدومیت جزیی در تمرین‌های گروهی شرکت نکرد اما به گفته