گزارش آماری تیم های لیگ برتر: ۱۱- شهرداری ساوه

گزارش آماری تیم های لیگ برتر: ۱۱- شهرداری ساوه

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران، تیم شهرداری ساوه لیگ را با هدایت سید مهدی ابطحی آغاز کرد اما این مربی با سابقه نتوانست انتظارها را برآورده کند. هر چند بسیاری معتقدند برخی اجازه کار به ابطحی ندادند و شهرداری ساوه اسیر حاشیه ها شد. این تیم حتی در هفته های پایانی لیگ در خطر