استقبال کم بود به علوم پزشکی برگشتیم/ اصغری مقدم مشکلی برای بازی با پایاسازه ندارد

استقبال کم بود به علوم پزشکی برگشتیم/ اصغری مقدم مشکلی برای بازی با پایاسازه ندارد

حسین شمس در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فوتسال ایران اظهار داشت: ما در دو بازی گذشته در سالن علوم پزشکی بیش از ۵۰۰ تماشاگر نداشتیم و نمی توانستیم از امتیاز میزبانی خودمان استفاده کنیم ضمن اینکه تمریناتمان در سالن علوم پزشکی برگزار می شد اما باید در سالن پورشریفی بازی می کردیم بنابراین تصمیم گرفتیم که