ناظم الشریعه در آب نمک تیم ملی!

ناظم الشریعه در آب نمک تیم ملی!

در شرایطی که خبرگزاری‌ها از احتمال قطع همکاری میان خسوس و فدراسیون در پی تصمیمات اخیر کمیته فوتسال روایت می‌کنند، منابع آگاه از حضور احتمالی محمد ناظم الشریعه خبر می دهند.؛