ستون پنجم در لیگ!

ستون پنجم در لیگ!

در طول هفته ای که دو تیم یکی بعنوان مدعی قهرمانی و دیگری کاندیدای سقوط با هم بازی داشتند یکی از بازیکنان برنامه ها و تاکتیک های تیمش را در اختیار مربی حریف قرار می داد.؛