عکس/ فوتسال برای انسانیت

عکس/ فوتسال برای انسانیت

دولت نپال آوارگان و بی خانمان های حاصل از زلزله شدید در این کشور را در سالن های فوتسال اسکان موقت داد.؛