فواید یکنواخت قضاوت کردن

فواید یکنواخت قضاوت کردن

عقیده عمومی مربیان و بازیکنان بر آن است که داور خوب باید به سود آنها سوت بزند و همه اشتباهات را متوجه تیم حریف کند در حالیکه چنین مسئله‌ای به هیچ عنوان نمی‌تواند قابل قبول باشد.؛