گیتی پسند بهترین عملکرد را در نقل و انتقالات لیگ داشته است

گیتی پسند بهترین عملکرد را در نقل و انتقالات لیگ داشته است

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران، آخرین نظرسنجی fut5al به عملکرد تیم ها در فصل نقل و انتقالات اختصاص داشت و ۳۴ درصد از کاربران پایگاه خبری در این نظرسنجی به تیم گیتی پسند رای دادند. اصفهانی ها در فصل نقل و انتقالات با جذب اصغرحسن زاده و مورنو برزیلی، بزرگترین نقل و انتقال لیگ