شکوری: برای حفظ جایگاه فعلی فوتسال باید بیشتر کار کنیم

شکوری: برای حفظ جایگاه فعلی فوتسال باید بیشتر کار کنیم

سرپرست دبیرکلی فدارسیون فوتبال گفت: با توجه به سرعتی که سایر کشورها در بحث توسعه فوتسال پیش گرفته‌اند و سرمایه‌گذاری خوبی نیز داشته‌اند، بدون‌شک در دوره آینده باید جدی تر کار کنیم و برای حفظ جایگاه فعلی پرتوان‌تر از گذشته ظاهر شویم.؛