برگزاری تمرینات آذرخش بدون سرمربی

برگزاری تمرینات آذرخش بدون سرمربی

تمرینات تیم فوتسال آذرخش بندرعباس این روزها بدون حضور سرمربی در حال پیگیری است و اعزام این هفته بازیکنان به ساوه جهت رویارویی با تیم سن ایچ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.؛