مستحق سه امتیاز بازی با کراپ الوند بودیم/ از اینکه زمین تمرینی به کراپ داده نشد ناراحت شدم/ چیزی از اتفاقات VIP را ندیدم

مستحق سه امتیاز بازی با کراپ الوند بودیم/ از اینکه زمین تمرینی به کراپ داده نشد ناراحت شدم/ چیزی از اتفاقات VIP را ندیدم

سرمربي آرنوش كاشان گفت: در بازي با كراپ مستحق سه امتياز بوديم چراكه تيم ما واقعا فوق‌العاده در زمين حاضر شد و به نتيجه‌اي رسيد كه شايد بايد اختلاف گلش بيشتر مي‌شد.؛