وطن‌خواه: اعضای مجموعه پاس خود را یکی از پرسنل فداکار ناجا می‌دانند/ ناجا در راه حفظ امنیت ایران، از هیچ کوششی فروگذار نخواهند بود / شرایط پاس برای شروع تمرینات خاص است

وطن‌خواه: اعضای مجموعه پاس خود را یکی از پرسنل فداکار ناجا می‌دانند/ ناجا در راه حفظ امنیت ایران، از هیچ کوششی فروگذار نخواهند بود / شرایط پاس برای شروع تمرینات خاص است

پاس تیمی قدیمی و ریشه‌دار است که از همان بدو تاسیس به عنوان زیر مجموعه پلیس ایران فعالیت کرده است. بازیکنان و عوامل این تیم کادر یا سرباز قهرمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند.؛