شمسایی: افضل رقیبم نیست/ تعویق لیگ خطرناک است

شمسایی: افضل رقیبم نیست/ تعویق لیگ خطرناک است

سرمربی تیم گیتی‌پسند گفت: جدای از بحث فنی و روحی بازیکنان، باشگاه نیز با تعویق مسابقات از لحاظ مالی متضرر می‌شود، باشگاه‌ها معمولا بازیکنان غیر بومی در اختیار دارند و تعویق مسابقات باعث می‌شود باشگاه هزینه‌های اضافه‌ای را پرداخت کنند که خطرناک است