عذرخواهی بازیکن مقاومت برای بازگشت به تیم ملی

عذرخواهی بازیکن مقاومت برای بازگشت به تیم ملی

به گزارش پایگاه خبری فوتسال، بهروز عظیمی بازیکن جوان تیم مقاومت البرز که در اولین اردوی تیم ملی با هدایت وحید شمسایی به دلیل تاخیر خط خورد با  عذرخواهی بابت این رفتار ، به بازگشت به تیم ملی امیدوار شد. بهروز عظیمی به پایگاه خبری فوتسال گفت: من جایگاه تیم ملی فوتسال کشورمان و لباس