بازیکنان پاسخ‌ حمایت بندری‌ها را با غیرت‌شان دادند/ ۶۰درصد گل‌های ایران در بیشکک را بازیکنان جوان ما زدند/ بدترین اتفاق این است که فکر کنیم صعود کرده‌ایم

بازیکنان پاسخ‌ حمایت بندری‌ها را با غیرت‌شان دادند/ ۶۰درصد گل‌های ایران در بیشکک را بازیکنان جوان ما زدند/ بدترین اتفاق این است که فکر کنیم صعود کرده‌ایم

مدیرعامل باشگاه صنایع پشتیبان هرمزگان گفت: کار ارزشمندی که بازیکنان ما باغیرت مثالزدنی در ساوه انجام دادند، پاسخ به حمایت‌های عاشقانه هواداران خونگرم بندری بود.