منصوری:کدام قانون می‌گوید پول باشگاه‌ها را بردارید و برای سایر بخش‌ها هزینه کنید؟/اساسنامه سازمان لیگ فوتسال کاملاً مستقل است

منصوری:کدام قانون می‌گوید پول باشگاه‌ها را بردارید و برای سایر بخش‌ها هزینه کنید؟/اساسنامه سازمان لیگ فوتسال کاملاً مستقل است

عضو سابق هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال از برداشت پول از حساب این سازمان توسط فدراسیون فوتبال انتقاد کرد و گفت: متاسفانه تاراج اموال فوتسال بعد از گرفتن دو واحد آپارتمانی هنوز ادامه دارد.