بالکانه با آنا صنعت تمدید کرد

بالکانه با آنا صنعت تمدید کرد

باشگاه آناصنعت پاسارگاد قرارداد “سوران بالکانه” بازیکن جوان و آینده دار خود را برای فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتسال تمدید کرد