میرزامحمدی: همه جا مقاومت را با اسم خدادادی می‌شناسند / توانستیم جایگاه سومی مقاومت را تثبیت کنیم

میرزامحمدی: همه جا مقاومت را با اسم خدادادی می‌شناسند / توانستیم جایگاه سومی مقاومت را تثبیت کنیم

امیدوارم افرادی در راس باشگاه‌ها و جایگاه تصمیم‌گیری قرار بگیرند که ورزشی باشند و شرایط ورزش و ورزشکاران را درک کنند. تا هم ورزشکاران به سوی پیشرفت حرکت کنند و هم مربیان با خیال آسوده در مسیر از پیش طراحی شده خود حرکت کنند.؛