اولادقباد:هر چه دارم از تیم ملی و مردم ایران است/ فدراسیون فوتبال نماینده ای برای مذاکره با باشگاه های اسپانیایی اعزام کند

اولادقباد:هر چه دارم از تیم ملی و مردم ایران است/ فدراسیون فوتبال نماینده ای برای مذاکره با باشگاه های اسپانیایی اعزام کند

مسلم اولاد قباد، ملی پوش فوتسال گفت: فدراسیون فوتبال برای مذاکره با ۲ باشگاه پالما و وینیا آلبالیا نماینده ای به اسپانیا اعزام و مذاکره حضوری داشته باشد.