حافظ بی‌ پوشاک، نو نوار شد!

حافظ بی‌ پوشاک، نو نوار شد!

تیم فوتسال حافظ ساری با انتقال امتیاز خود از کمپانی پوشاک به مدیریت جدید غیرپوشاک، سرو شکل مرتب‌تری گرفته است.