شهرزاد مظفر سرمربی تاریخی کویت

شهرزاد مظفر سرمربی تاریخی کویت

فدراسیون فوتبال کویت برای اولین سالگرد پیروزی تیم ملی فوتسال زنانش، پوستری با عکس شهرزاد مظفر را با عنوان پیروزی تاریخی چاپ کرد.