تاجیک: اردوهای تیم منتخب دانشجویی به زودی آغاز می‌شود

تاجیک: اردوهای تیم منتخب دانشجویی به زودی آغاز می‌شود

براساس برنامه‌ریزی انجام شده بازیکنان مدنظر به اردوهای انتخابی که پس از اخذ مجوزهای پزشکی و پروتکل بهداشتی آغاز خواهد شد، دعوت می‌شوند. در ادامه نیز بازیکنان دانشجوی مستعد و فعال در لیگ یک با صلاحدید کادرفنی به اردوهای انتخابی وارد می‌شوند تا درنهایت بهترین و باانگیزه‌ترین نفرات به مسابقات اعزام شوند.؛