هیس، فوتسالی‌ها فریاد نمی‌کشند!

هیس، فوتسالی‌ها فریاد نمی‌کشند!

فدراسیون فوتبال برای برطرف کردن حواشی زیادی که در مدت اخیر پیرامون تیم ملی فوتسال بوده، ترجیح داده است با پاک کردن صورت مسئله، اعضای تیم را به سکوت اجباری وا دارد.