بی‌غم: قصد دارم امسال استراحت کنم/شمسایی بزرگ و توانمند است/ امیدوارم گیتی پسند به خواسته هایش برسد/با جنتی و عراقی زاده تا آخرین لحظات تعامل داشتیم

بی‌غم: قصد دارم امسال استراحت کنم/شمسایی بزرگ و توانمند است/ امیدوارم گیتی پسند به خواسته هایش برسد/با جنتی و عراقی زاده تا آخرین لحظات تعامل داشتیم

سرمربی سابق گیتی پسند گفت: از یک باشگاه پیشنهاد دارم، اما به دلیل اینکه سنم بالا رفته سعی می‌کنم یک سال کار و یک سال استراحت کنم و امسال تنها در صورتی که با مدیر عامل تیمی بتوانم تعامل داشته باشم کار می‌کنم.