منصوری: عده‌‌ای که هیچ سابقه و جایگاهی در فوتسال ندارند در این رشته حکمرانی می‌کنند/چرا انتخابات هیات رئیسه با تاخیر ۳ ساله برگزار نمی‌‌شود؟

منصوری: عده‌‌ای که هیچ سابقه و جایگاهی در فوتسال ندارند در این رشته حکمرانی می‌کنند/چرا انتخابات هیات رئیسه با تاخیر ۳ ساله برگزار نمی‌‌شود؟

عضو سابق هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال گفت: عده‌‌ای که هیچ سابقه و جایگاهی در فوتسال کشور ندارند می‌خواهند در این رشته حکمرانی کنند و مدیران و کارشناسان خاک خورده را کنار بگذارند.