«وحید شمسایی» سفیر سازمان منابع طبیعی شد

«وحید شمسایی» سفیر سازمان منابع طبیعی شد

وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران و آقای گل فوتسال جهان در دیدار با رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سفیر منابع طبیعی در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت شد.