شمسایی:نسل کنونی فوتسال متحول شده و بیشتر تاکتیک‌محور است/نگران آینده فوتسال ایران هستم/اهمیتی ندارد که چه سرنوشتی در انتظارم خواهد بود

شمسایی:نسل کنونی فوتسال متحول شده و بیشتر تاکتیک‌محور است/نگران آینده فوتسال ایران هستم/اهمیتی ندارد که چه سرنوشتی در انتظارم خواهد بود

وحید شمسایی که خود از لایه‌های زیرین فوتسال ایران رشد و به مدارج بالا رسید، نسبت به همین موضوع دغدغه بسیاری دارد و معتقد است فوتسال ایران باید ساخته شود.