دومی مس سونگون قطعی است

دومی مس سونگون قطعی است

این فصل در بالای جدول، میانه جدول و پایین جدول شکاف عجیبی بوجود آمده که کمتر در لیگ برتر شاهد بودیم.؛