دعوت از بازیکنان گیتی پسند به اردوی تیم ملی

دعوت از بازیکنان گیتی پسند به اردوی تیم ملی

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران، کمیته فوتسال به دنبال عدم حضور بازیکنان گیتی پسند در اردوی تیم ملی در مهر ماه، آن ها را از حضور در جام جهانی کوچک محروم کرد و تیم ملی ایران با بازیکنان جوان به این بازی ها رفت.   اما بازیکنان گیتی پسند برای اردوی جدید تیم ملی