هم نظری هست و هم گیتی پسندی ها!/حذف اصغری مقدم و حضور همزمان شفیعی در تیم بزرگسالان و امید

هم نظری هست و هم گیتی پسندی ها!/حذف اصغری مقدم و حضور همزمان شفیعی در تیم بزرگسالان و امید

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران، سایت رسمی فدراسیون فوتبال اسامی ۱۹ بازیکن اعلامی خسوس کاندلاس را روی خروجی خود قرار داد: از نکات این لیست بازگشت نظری و قرار گرفتن مجدد بازیکنان گیتی پسند در جمع بازیکنان تیم ملی و حذف نام مسعود دانشور، جواد اصغری مقدم ، مجتبی نصیری نیا،اسماعیل عباسیان ، علی