هیات رئیسه سازمان لیگ تشکیل جلسه داد/ از تعیین ورودیه تیم های لیگ یکی تا تخلف عجیب اصفهانی ها!

هیات رئیسه سازمان لیگ تشکیل جلسه داد/ از تعیین ورودیه تیم های لیگ یکی تا تخلف عجیب اصفهانی ها!

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران، هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتسال امروز(یک شنبه) با حضور تنها سه نفر از پنج عضو یعنی رضا افتخاری، کریم منصوری و محمدرضا غفاری تشکیل جلسه داد و علی طاهری برای پنجمین بار در این جلسه غیبت داشت. سعید نجاریان نیز که به تازگی عضو شورای شهر ساری شده است،