جایگاه فوتسال در دومین همایش بین المللی علم و فوتبال

جایگاه فوتسال در دومین همایش بین المللی علم و فوتبال

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران دومین همایش بین المللی علم و فوتبال با همکاری کنفدراسیون فوتبال آسیا، فیفا و سایر سازمان ها و نهاد های داخلی و بین المللی در روزهای ۱۵ و ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ توسط آکادمی فوتبال فدراسیون فوتبال برگزار می شود. در این همایش دو روزه ضمن طرح موضوعات در