با اتحاد استانی خراسان را صاحب دومین سهمیه لیگ‌برتری کردیم/ پنل ثبت قراردادهای ما ظهر باز شد، چطور به تهران می‌رفتیم؟/ در تیم چیپس روی بازیکنان بومی باز است

با اتحاد استانی خراسان را صاحب دومین سهمیه لیگ‌برتری کردیم/ پنل ثبت قراردادهای ما ظهر باز شد، چطور به تهران می‌رفتیم؟/ در تیم چیپس روی بازیکنان بومی باز است

مجتبی رنجوری گفت: با همدلی و اتحادی که درون استان شکل گرفت، خراسان را صاحب دومین سهمیه لیگ‌برتری کردیم که به آن می‌بالیم.