منصور مولایی با اولویت بومی‌گرایی و سبقه لیگ‌برتری به ما اضافه شد/ بر اساس نیاز تیم بازیکن می‌گیریم/ این فرصت تعطیلی برای چیس کامل مغتنم است

منصور مولایی با اولویت بومی‌گرایی و سبقه لیگ‌برتری به ما اضافه شد/ بر اساس نیاز تیم بازیکن می‌گیریم/ این فرصت تعطیلی برای چیس کامل مغتنم است

مدیرعامل باشگاه چیپس کامل گفت: اضافه کردن منصور مولایی اقدام بسیار مهمی بود که با اولویت بومی‌گرایی تیم و سبقه لیگ‌برتری ایشان صورت گرفت و مطمئنا به سود چیپس کامل خواهد شد.