شمسایی: یکی از بهترین نسل های فوتسال ایران در جام جهانی هستند/کادر فنی باید تفکرات اصلی خود را  روی ۸ تیم مرحله پایانی بگذارد/ ایران، اسپانیا ،آرژانتین و برزیل مدعی قهرمانی هستند

شمسایی: یکی از بهترین نسل های فوتسال ایران در جام جهانی هستند/کادر فنی باید تفکرات اصلی خود را  روی ۸ تیم مرحله پایانی بگذارد/ ایران، اسپانیا ،آرژانتین و برزیل مدعی قهرمانی هستند

نایب رئیس کمیته فوتسال گفت:تیم ملی فوتسال ایران سوم دنیا است و تمام تیم های حاضر در جام جهانی روی تیم ملی حساب ویژه باز کرده اند.