مسیر موفقیت ایران از آسیای میانه می گذرد!

مسیر موفقیت ایران از آسیای میانه می گذرد!

ایران در صورت باخت و حتی تساوی برابر آرژانتین به عنوان تیم دوم راهی مرحله یک هشتم نهایی می‌شود و این همان چیزی است که کادر فنی تیم ملی هم از آن استقبال می‌کند چرا که مسیر تیم ملی در ادامه راه و تا نیمه نهایی هموارتر خواهد بود.