افتتاح رسمی خانه فوتسال

افتتاح رسمی خانه فوتسال

صبح امروز و پیش از شروع مراسم هیات‌رئیسه، ساختمان جدید خانه فوتسال مورد بهره‌برداری قرار گرفت.