جبلی:نمی‌توانیم با باشگاههای ثروتمند برای جذب بازیکن یا افزایش دستمزد رقابت کنیم /هدفگذاری ما قرار گرفتن جزو چهار تیم جدول است

جبلی:نمی‌توانیم با باشگاههای ثروتمند برای جذب بازیکن یا افزایش دستمزد رقابت کنیم /هدفگذاری ما قرار گرفتن جزو چهار تیم جدول است

مدیر عامل تیم فوتسال فرش آرا هم گفت: بودجه باشگاه ما محدود است و در نتیجه نمی‌توانیم با باشگاههای ثروتمند لیگ برای جذب بازیکن یا حتی افزایش دستمزد و حفظ بازیکنان خود رقابت کنیم.