کادر فنی تیم مس سونگون پس از شکست پرگل مقابل منصوری برکنار شدند.