مدیرعامل باشگاه گیتی پسند اصفهان نسبت به حکم کمیته انضباطی مبنی بر بازنده‌بودن این تیم در بازی با حفاری اعتراض شدیدی کرد و گفت: در صورت عدم تجدیدنظر در آن از لیگ کنار خاطر خواهد کشید.