یک منبع آگاه از اعلام حکم تبرئه ملی پوش فوتسال در روزهای آینده خبر داد.