کد خبر : 101536
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۱

اعلام برنامه کامل نیم فصل دوم مسابقات فوتسال لیگ برتر کشور/ ۲۲ دی لیگ به پایان می رسد

اعلام برنامه کامل نیم فصل دوم مسابقات فوتسال لیگ برتر کشور/ ۲۲ دی لیگ به پایان می رسد
برنامه دور برگشت رقابتهای لیگ فوتسال باشگاههای کشور از هفته چهاردهم تا بیست و ششم اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران،برنامه دور برگشت رقابتهای لیگ فوتسال باشگاههای کشور از هفته چهاردهم تا بیست و ششم اعلام شد.

پنجشنبه۴/۸/۹۶-ساعت ۱۶- هفته چهاردهم
آذرخش بندرعباس-فرش آراء مشهد-فجر- بندرعباس
گیتی پسند اصفهان-هیات فوتبال قم- پیروزی- اصفهان
شهروند ساری- شرکت ملی حفاری ایران-سید رسول حسینی-ساری
شهرداری ساوه- پارسیان شهر قدس-فجر- ساوه
تاسیسات دریایی ایرانیان-مس سونگون ورزقان-تالار هندبال-تهران
مقاومت البرز-لبنیات ارژن شیراز-انقلاب- کرج
مقاومت قرچک-آتلیه طهران قم-هفتم تیر- قرچک

پنجشنبه۱۱/۸/۹۶-ساعت ۱۶- هفته پانزدهم
مقاومت البرز-گیتی پسند اصفهان-انقلاب- کرج
هیات فوتبال قم-شهروند ساری-شهید حیدریان- قم
لبنیات ارژن شیراز-آتلیه طهران قم-شهید ابوالفتحی-شیراز
پارسیان شهر قدس-مقاومت قرچک-الغدیر- شهر قدس
فرش آرا مشهد-شهرداری ساوه-مدافعان حرم-مشهد
شرکت ملی حفاری ایران-تاسیسات دریایی ایرانیان-نفت- اهواز
مس سونگون ورزقان-آذرخش بندرعباس-شهید پور شریفی-تبریز

سه شنبه ۱۶ /۸/۹۶-ساعت ۱۶- هفته شانزدهم
گیتی پسند اصفهان-لبنیات ارژن شیراز-پیروزی- اصفهان
شهروند ساری-مقاومت البرز- سید رسول حسینی-ساری
آتلیه طهران قم-پارسیان شهر قدس-شهید حیدریان-قم
مقاومت قرچک-فرش آراء مشهد-هفتم تیر- قرچک
تاسیسات دریایی ایرانیان-هیات فوتبال قم-تالار هندبال- تهران
شهرداری ساوه-مس سونگون ورزقان-فجر- ساوه
آذرخش بندرعباس-شرکت ملی حفاری ایران-فجر- بندرعباس

دوشنبه ۲۲ /۸/۹۶- ساعت ۱۶- هفته هفدهم
گیتی پسند اصفهان-شهروند ساری-پیروزی- اصفهان
لبنیات ارژن شیراز-پارسیان شهر قدس-شهید ابوالفتحی-شیراز
فرش آراء مشهد-آتلیه طهران قم-مدافعان حرم-مشهد
مقاومت البرز-تاسیسات دریایی ایرانیان-انقلاب- کرج
مس سونگون ورزقان-مقاومت قرچک-شهید پور شریفی-تبریز
هیات فوتبال قم-آذرخش بندرعباس-شهید حیدریان-قم
شرکت ملی حفاری ایران- شهرداری ساوه-نفت- اهواز

دوشنبه ۲۹/۸/۹۶- ساعت ۱۶-هفته هجدهم
شهروند ساری- لبنیات ارژن شیراز-سیدرسول حسینی-ساری
پارسیان شهر قدس-فرش آراء مشهد- الغدیر-شهر قدس
تاسیسات دریایی ایرانیان-گیتی پسند اصفهان-تالار هندبال-تهران
آتلیه طهران قم-مس سونگون ورزقان-شهید حیدریان-قم
آذرخش بندرعباس- مقاومت البرز-فجر- بندرعباس
مقاومت قرچک-شرکت ملی حفاری ایران-هفتم تیر-قرچک
شهرداری ساوه-هیات فوتبال قم-فجر-ساوه

شنبه ۴/۹/۹۶-ساعت ۱۶- هفته نوزدهم
لبنیات ارژن شیراز-فرش آراء مشهد-شهید ابوالفتحی-شیراز
شهروند ساری- تاسیسات دریایی ایرانیان-سید رسول حسینی-ساری
مس سونگون ورزقان-پارسیان شهر قدس-شهید پور شریفی-تبریز
هیات فوتبال قم- مقاومت قرچک-شهید حیدریان-قم
شرکت ملی حفاری ایران- آتلیه طهران قم- نفت -اهواز
مقاومت البرز-شهرداری ساوه-انقلاب-کرج
گیتی پسند اصفهان-آذرخش بندرعباس-پیروزی-اصفهان

پنجشنبه ۹/۹/۹۶- ساعت ۱۶- هفته بیستم
تاسیسات دریایی ایرانیان- لبنیات ارژن شیراز-تالار هندبال-تهران
فرش آراء مشهد-مس سونگون ورزقان- مدافعان حرم-مشهد
آتلیه طهران قم-هیات فوتبال قم-شهید حیدریان-قم
پارسیان شهر قدس-شرکت ملی حفاری ایران-الغدیر-شهر قدس
مقاومت قرچک-مقاومت البرز- هفتم تیر-قرچک
شهرداری ساوه-گیتی پسند اصفهان-فجر- ساوه
آذرخش بندرعباس-شهروند ساری-فجر- بندرعباس

جمعه ۱۷/۹/۹۶- ساعت ۱۶-هفته بیست و یکم
لبنیات ارژن شیراز- مس سونگون ورزقان- شهید ابوالفتحی-شیراز
مقاومت البرز-آتلیه طهران قم-انقلاب- کرج
شرکت ملی حفاری ایران-فرش آرا مشهد- نفت- اهواز
هیات فوتبال قم-پارسیان شهر قدس-شهید حیدریان- قم
تاسیسات دریایی ایرانیان-آذرخش بندرعباس-تالار هندبال- تهران
گیتی پسند اصفهان-مقاومت قرچک-پیروزی- اصفهان
شهروند ساری-شهرداری ساوه-سید رسول حسینی-ساری

جمعه ۲۴/۹/۹۶- ساعت ۱۶۰- هفته بیست و دوم
مس سونگون ورزقان-شرکت ملی حفاری ایران-شهید پور شریفی- تبریز
فرش آرا مشهد- هیات فوتبال قم-مدافعان حرم-مشهد
پارسیان شهر قدس-مقاومت البرز-الغدیر- شهر قدس
آذرخش بندرعباس-لبنیات ارژن شیراز-فجر- بندرعباس
شهرداری ساوه-تاسیسات دریایی ایرانیان-فجر-ساوه
مقاومت قرچک-شهروند ساری-هفتم تیر- قرچک
آتلیه طهران قم-گیتی پسند اصفهان-شهید حیدریان-قم

جمعه ۱/۱۰/۹۶-ساعت ۱۶- هفته بیست و سوم

هیات فوتبال قم-مس سونگون ورزقان- شهید حیدریان- قم
آذرخش بندرعباس-شهرداری ساوه-فجر- بندرعباس
لبنیات ارژن شیراز-شرکت ملی حفاری ایران- شهید ابوالفتحی-شیراز
تاسیسات دریایی ایرانیان-مقاومت قرچک- تالار هندبال-تهران
مقاومت البرز- فرش آرا مشهد-انقلاب-کرج
شهروند ساری- آتلیه طهران قم-سید رسول حسینی-ساری
گیتی پسند اصفهان-پارسیان شهر قدس-پیروزی-اصفهان

پنجشنبه ۷/۱۰/۹۶-ساعت۱۶-هفته بیست و چهارم
پارسیان شهر قدس-شهروند ساری-الغدیر-شهر قدس
آتلیه طهران قم-تاسیسات دریایی ایرانیان-شهید حیدریان-قم
مقاومت قرچک-آذرخش بندرعباس-هفتم تیر-قرچک
مس سونگون ورزقان-مقاومت البرز-شهید پورشریفی-تبریز
شهرداری ساوه-لبنیات ارژن شیراز-فجر- ساوه
فرش آراء مشهد- گیتی پسند اصفهان-مدافعان حرم-مشهد
شرکت ملی حفاری ایران-هیات فوتبال قم- نفت- اهواز

جمعه ۱۵/۱۰/۹۶-ساعت ۱۶-هفته بیست و پنجم
تاسیسات دریایی ایرانیان-پارسیان شهر قدس-تالار هندبال-تهران
شهرداری ساوه- مقاومت قرچک-فجر-ساوه
مقاومت البرز-شرکت ملی حفاری ایران-انقلاب- کرج
آذرخش بندرعباس-آتلیه طهران قم-فجر-بندرعباس
گیتی پسند اصفهان-مس سونگون ورزقان-پیروزی- اصفهان
شهروند ساری- فرش آراء مشهد-سید رسول حسینی-ساری
لبنیات ارژن شیراز-هیات فوتبال قم-شهید ابوالفتحی-شیراز

جمعه ۲۲/۱۰/۹۶- ساعت ۱۶-هفته بیست و ششم

مقاومت قرچک-لبنیات ارژن شیراز- هفتم تیر-قرچک
هیات فوتبال قم-مقاومت البرز- متعاقبا نام ورزشگاه اعلام میشود- قم
آتلیه طهران قم-شهرداری ساوه- متعاقبا نام ورزشگاه اعلام میشود- قم
شرکت ملی حفاری ایران-گیتی پسند اصفهان-نفت- اهواز
پارسیان شهر قدس-آذرخش بندرعباس- الغدیر-شهر قدس
مس سونگون ورزقان- شهروند ساری-شهید پورشریفی-تبریز
فرش آراء مشهد-تاسیسات دریایی ایرانیان-مدافعان حرم-مشهد

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۱
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

نام ۰۰ شنبه , ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۰

چیا میگید مچ افضل خواباند اخه شمسایی در این حد نیست تقصیر بازیکن ها هستش