داوران قضاوت کننده در هفته 24 لیگ برتر فوتسال مشخص شدند.