بازی های رفت مرحله نیمه نهایی پلی آف لیگ دسته یک امروز برگزار شد.