داستان گردآفرید؛ پرستار فوتسالیست در دل کرونا!

داستان گردآفرید؛ پرستار فوتسالیست در دل کرونا!

شاید اولین واژه‌ای که بعد از شنیدن نام بیمارستان مسیح دانشوری در ذهنمان نقش ببندد، کرونا باشد اما در پشت صحنه آن پرستارانی با چهره‌های پوشیده قرار دارند که امید را به جامعه تزریق می‌کنند.

بفرمایید هتک‌تریک قهرمانی؛ بدون پاداش و امکانات در فوتسال زنان

بفرمایید هتک‌تریک قهرمانی؛ بدون پاداش و امکانات در فوتسال زنان

تیم ملی فوتسال زنان در حالی روزهای سخت خود را بدلیل نبود اردوها، مسابقات تدارکاتی و مصدومیت بازیکنان سپری می‌کند که باید دید که بدون پرداخت پاداش‌ها و امکانات می‌توان شاهد سومین هت‌تریک قهرمانی آنان در آسیا بود.؛