تقوی:دو هفته بود از آذرخشی‌ها می‌خواستیم بازی یک ساعت زودتر برگزار شود/ تماشاگران با لوله پولیکا بازیکنان ما را تهدید می‌کردند/ مسئولان سالن در بندرعباس از این در شکسته درآمدزایی می‌کنند

تقوی:دو هفته بود از آذرخشی‌ها می‌خواستیم بازی یک ساعت زودتر برگزار شود/ تماشاگران با لوله پولیکا بازیکنان ما را تهدید می‌کردند/ مسئولان سالن در بندرعباس از این در شکسته درآمدزایی می‌کنند

سرپرست باشگاه فرش آرا مشهد گفت: من تازه فهمیدم در رختکن سالن آذرخش از قبل شکسته شده و مسعود محمدی دروازبان ما هیچگونه نقشی در شکسته شدن آن ندارد.؛