شمسایی: مسئله شرط و شروط مطرح نبوده و نیست / هر کسی که هدایت تیم ملی را برعهده گیرد، باید مطابق ساختار پیش برود /هیچ زمانی قهرمانی راحت به دست نمی‌آید

شمسایی: مسئله شرط و شروط مطرح نبوده و نیست / هر کسی که هدایت تیم ملی را برعهده گیرد، باید مطابق ساختار پیش برود /هیچ زمانی قهرمانی راحت به دست نمی‌آید

مربی فوتسال کشورمان گفت: به نظرم هر کسی هدایت تیم ملی فوتسال را برعهده می‌گیرد باید طبق یک ساختار پیش برود در غیر این صورت در آینده فوتسال دچار مشکل می‌شود.