اسماعیل پور در شن زن ماندنی شد

اسماعیل پور در شن زن ماندنی شد

احمد اسماعیل پور بازیکن لژیونر تیم ملی فوتسال کشورمان بعد از توافق با مسئولان شنزن چین قراردادش را برای یک سال دیگر تمدید کرد.