جوان‌گرایی تیم‌ملی مستلزم تغییر تفکر مدیران باشگاه‌ها است/ باشگاه‌های نتیجه‌گرا به بازیکنان تیم‌ملی دانش‌آموزی بها نمی‌دهند/ دوسال قبل گفتم زنگ خطر به صدا درآمده